สาขาร้านกาเเฟถ้ำสิงห์

border

ร้านกาแฟสดถ้ำสิงห์ มีทั้งหมด 6 สาขา อยู่ในเขตจังหวัดชุมพรทั้ง 6 สาขา

img25

img25

ร้านกาแฟสดถ้ำสิงห์ ถนนสายเอเชีย กม.85

border

สาขาที่ 1 ร้านกาแฟสดถ้ำสิงห์ ตั้งอยู่ที่ ริมถนนเพชรเกษม ก่อนถึงค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ 500 เมตร ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

img25

img25

ร้านกาแฟสดถ้ำสิงห์ เขามัทรี

border

สาขาที่ 2 ร้านกาแฟสดถ้ำสิงห์ เขามัทรี ชุมพร ตั้งอยู่ที่ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

img25

img25

ร้านกาแฟสดถ้ำสิงห์ บ้านถ้ำสิงห์

border

สาขาที่ 3 ร้านกาแฟสดถ้ำสิงห์ ตั้งอยู่ที่ 18 หมุ๋ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่บริเวณโรงงาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์

img25

img25

ร้านกาแฟสดถ้ำสิงห์ เเมคโครชุมพร

border

สาขาที่ 4 ร้านกาแฟถ้ำสิงห์ For Social ตั้งอยู่ห้างสรรพสินค้าแมคโครชุมพร ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

img25

img25

ร้านกาแฟสดถ้ำสิงห์ ศูนย์ราชการชุมพร

border

สาขาที่ 5 ร้านกาแฟสดถ้ำสิงห์ ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ใกล้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

img25

img25

ร้านกาแฟสดถ้ำสิงห์ บิ๊กซีชุมพร

border

สาขาที่ 6 ร้านกาแฟสดถ้ำสิงห์ ตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดชุมพร

เข้มอย่างสิงห์

ดื่มกาเเฟถ้ำสิงห์

ร้านกาเเฟสดถ้ำสิงห์จึงขอเป็นสื่อกลางนำเสนอรสชาติของกาแฟโรบัสต้าจากเเหล่งผลิตมายังผู้บริโภคเเละคอกาเเฟเช่นคุณ..