img25
img25

ต้นกำเนิด "กาเเฟถ้ำสิงห์"

border

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 โดยคณะกรรมการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิตบ้านถ้ำสิงห์ มีนายนิคม ศิลปศร เป็นประธานกลุ่ม ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะหาวิธีแนวทางใดที่จะสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะนำเงินมาชำระหนี้ให้กับกลุ่มหรือสถาบันการเงินอื่นที่สมาชิกเป็นหนี้อยู่ จึงได้้ข้อสรุปว่าจะแปรรูปผลผลิตกาแฟ ซึ่งเป็นพืชที่เคยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและเกษตรกรตำบลถ้ำสิงห์เมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่ดินตำบลถ้ำสิงห์มีความเหมาะสมต่อการปลูกาแฟ ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

เกี่ยวกับเรา

border

กาแฟถ้ำสิงห์ กาแฟสร้างชื่อ ได้รับการยอมรับทั้งในจังหวัดและในประเทศ โด่ดเด่นเป็นเอกลักษณ์กับกาแฟปรุงสำเร็จรูป 4 in 1 ผสมดอกคำฝอย มาตรฐาน 5 ดาว ปี 2553 และล่าสุดติดอับ Top 10 ระดับประเทศ เมื่อเดือนธันวาคม 2558 กับกาแฟดริฟ (กาแฟคั่วบดใส่ถุงเยื่อกระดาษแล้วใส่น้ำร้อนกาแฟก็จะซึมออกมาพร้อมดื่มเป็นกาแฟสดแนวอเมริกาโน่ ) ถ้าอยากดื่มกาแฟอร่อย ต้องกาแฟถ้ำสิงห์ ผลิตภัณฑ์สร้างชื่อของคนถ้ำสิงห์ มีให้เลือกหลากหลายทั้งกาแฟคั่ว-บด-สำเร็จรูปรสชาติอร่อยเข้มอย่างสิงห์

img25
img25

เข้มอย่างสิงห์

ดื่มกาเเฟถ้ำสิงห์

ร้านกาเเฟสดถ้ำสิงห์จึงขอเป็นสื่อกลางนำเสนอรสชาติของกาแฟโรบัสต้าจากเเหล่งผลิตมายังผู้บริโภคเเละคอกาเเฟเช่นคุณ..